top of page

CONSELL ESCOLAR


El consell escolar del centre és l'únic òrgan col·lectiu de participació de tots els membres de la comunitat educativa, on les famílies hi som representades. Hem d'aprofitar-ho per intervenir en la gestió de l'educació dels nostres fills/es.

Els consells escolars de centre segueixen sent l'espai de participació més important per a les famílies. És el marc en el qual es prenen les decisions pel que fa als temes importants relacionats amb el funcionament i l'organització del centre educatiu (el programa anual, el projecte educatiu, pressupost, l'horari, el servei de menjador, etc).

 

Amb l'aplicació de la LOMCE, el consell escolar es converteix en un òrgan consultiu amb menys capacitat decisòria i menys competències. Amb tot, hem d'assegurar, encara més, la veu dels pares i mares i de l'AFA dins del centre. Hem de garantir el funcionament democràtic de la nostra escola i institut. 

 

En aquest sentit, les eleccions de renovació dels membres dels consells escolars de centre són un moment important per a la participació de tots els membres de la comunitat educativa, especialment per als sectors no professionals, com som les famílies.

 

Les eleccions són una oportunitat per exercir el nostre dret a decidir com volem que sigui l'educació dels nostres fills i filles. És molt important participar en les eleccions per escollir els nostres representants, els nostres consellers i conselleres. 

Per accedir a les famílies que es troben representades al Consell es pot enviar un mail a consellelspins@gmail.com, i per adreçar-se a la representat de l'AFA al Consell cal escriure a afaelspinscornella@gmail.com.

bottom of page