top of page

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

 

Els objectius són:

• Reducció de les despeses econòmiques de les famílies (per l’adquisició anual de llibres de text)

• Fomentar la cooperació entre l’alumnat, famílies i professorat a través de projectes comuns.

• Educar per al consum racional i sostenible i per l’estalvi ecològic i econòmic.

• Fomentar en els alumnes valors com la responsabilitat, el respecte pels llibres i el material comunitari...

• Promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos existents.

PREPARANT ELS LLIBRES D'AQUEST CURS

PREPARANT ELS LLIBRES D'AQUEST CURS

PREPARANT ELS LLIBRES D'AQUEST CURS

PREPARANT ELS LLIBRES D'AQUEST CURS

ELS LLIBRES A LES CLASSES

ELS LLIBRES A LES CLASSES

ELS LLIBRES A LES CLASSES

ELS LLIBRES A LES CLASSES

ELS LLIBRES A LES CLASSES

ELS LLIBRES A LES CLASSES

ELS LLIBRES A LES CLASSES

ELS LLIBRES A LES CLASSES

bottom of page